O nama

Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori je odgovorna za analiziranje i izvještavanje o političkom, ekonomskom i privrednom razvoju, promovisanje reformi, te za sprovođenje i upravljanje portfoliom evropske finansijske pomoći i unapređenje vidljivosti i komunikacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Naša misija je da slijedimo politike EU i predstavljamo Uniju u Crnoj Gori u skladu sa politikom našeg sjedišta u Briselu. Mi nadgledamo i podržavamo napredak u pravcu EU integracije. S tim u vezi, obezbjeđujemo značajnu finansijsku pomoć koja se realizuje u skladu sa principima zdravog upravljanja finansijskim sredstvima.

Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori je počela sa radom u novembru 2007. godine. Predsjednik Vlade Crne Gore, Milo Đukanović, i generalni direktor Direktorata Evropske komisije za proširenje, Majkl Li, zvanično su otvorili zgradu Delegacije u Podgorici 6. juna 2008. godine.

Danas, na čelu sa šefom Delegacije, ambasadorom Aivom Oravom, preko 50 zaposlenih pomaže Crnoj Gori na njenom putu ka članstvu u EU. Oko dvije trećine zaposlenih su iz Crne Gore, dok ostali dolaze iz država članica EU.

Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori je odgovorna za upravljanje EU Instrumentom za pretpristupnu pomoć (IPA) koji pokriva period od 2007. do 2013. godine, kao i za IPA II koji pokriva period od 2014. do 2020. godine. Delegacija trenutno vodi preko 200 projekata EU pomoći. Ovi projekti podupiru reformske napore Crne Gore na njenom putu ka EU.

Finansijskim instrumentom IPA II uspostavljen je novi okvir za pružanje pretpristupne pomoći za period od 2014. do 2020. godine. Najvažnija novina IPA II je njena strateška orijentacija na prioritetne sektore i na postizanje rezultata zemlje korisnice u sprovođenju ključnih reformi potrebnih za pristupanje EU.

IPA II cilja reforme u okviru predefinisanih sektora. Ovi sektori pokrivaju oblasti koje su usko povezane sa Strategijom proširenja, kao što su demokratija i upravljanje, vladavina prava, ekonomski rast i konkurentnost. Ovakav sektorski pristup promoviše strukturne reforme koje će pomoći u transformisanju određenih sektora i dovesti ih do EU standarda. Njime se omogućava ciljana pomoć, čime se obezbjeđuje efikasnost, održivost i fokusiranost na rezultate.

Strateški ciljevi IPA II za period 2014-2020 u Crnoj Gori su sljedeći:

·Održiva pretpristupna pomoć u dvije strateške oblasti – vladavina prava i temeljna prava, kao i demokratija i upravljanje;

·Obezbjeđivanje stabilnog ekonomskog rasta i približavanje nivou razvoja EU kroz konkurentnost i inovacije, obrazovanje, zapošljavanje i socijalne politike;

·Razvoj ekonomskog potencijala i usklađivanja sa pravnom tekovinom EU u oblastima poljoprivrede i ruralnog razvoja, životne sredine i transporta; i

·Pomirenje i regionalna integracija putem regionalne saradnje i teritorijalne saradnje.

U obavljanju svog posla, Delegacija njeguje bliske odnose sa državnim organima u Crnoj Gori, javnošću, medijima, drugim međunarodnim organizacijama i organizacijama civilnog društva.