Vijesti iz Crne Gore

15.11.2017 - Novi dom za 120 porodica

Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Aivo Orav, zajedno sa potpredsjednikom Vlade Milutinom Simovićem, gradonačelnikom Podgorice Slavoljubom Stijepovićem ...

10.11.2017 - EU jača podršku nezavisnim medijima na Zapadnom Balkanu

Na Danima medija EU-Zapadni Balkan, koji su održani 9. i 10. novembra u Tirani, Komisija je najavila ulaganja u nove inicijative za podršku nezavisnom novinarstvu ...

29.09.2017 - Podrška saobraćajnoj infrastrukturi Crne Gore

Evropska komisija odobrila je juče 13,5 miliona eura iz IPA fondova za podršku saobraćajnom sistemu u Crnoj Gori. Sredstva su namijenjena poboljšanju kvaliteta, efikasnosti i bezbjednosti ovog sektora ...

Podrška EU Crnoj Gori

01.11.2017 - Jačanje crnogorskih kapaciteta za učešće u programu Horizont 2020

U Podgorici je održana završna konferencija povodom aktivnosti na Okvirnom ugovoru za jačanje crnogorskih kapaciteta za učešće u Horizont-u 2020, u organizaciji Ministarstva nauke i Evropske komisije ...

13.09.2017 - Ekološka kampanja „Budi šampion!“

Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma i JU Nacionalni parkovi Crne Gore, od 1. septembra organizuje dvomjesečnu ekološku kampanju „Budi šampion!“
...

05.09.2017 - Poziv za podnošenje prijedloga projekata

grantovi u okviru ROMACTED programa za organizacije u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu *, Crnoj Gori, Srbiji, Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Turskoj ...

Vijesti iz EU

30.10.2017 - Jačanje bezbjednosnih provjera na evropskim granicama

Brisel, 25. oktobar 2017. - Poslanici Evropskog parlamenta podržali su sistem koji će ubrzati provjere na spoljnim granicama šengenskog prostora i registrovati putnike iz trećih zemalja. ...

26.09.2017 - Dvojni kvalitet prehrambenih proizvoda: Komisija pomaže državama članicama da se izbore sa nepoštenim praksama

Evropska komisija je danas objavila set smjernica o primjeni propisa EU o hrani i zaštiti potrošača na proizvode dvojnog kvaliteta, kako je predsjednik Junker i najavio u svom govoru o stanju Unije. ...

14.09.2017 - Govor o stanju Unije: Uhvatimo vjetar našim jedrima

BRISEL, 13. septembar 2017. - Predsjednik Evropske komisije Žan-Klod Junker je danas održao godišnji Govor o stanju Unije pred poslanicima Evropskog parlamenta u Strazburu u kom je predstavio prioritete za narednu godinu i iznio svoju viziju o razvoju do 2025. (pročitajte integralni govor). On je takođe predstavio Plan za ujedinjeniju, snažniju i demokratskiju Uniju (pogledajte informativni list o Planu). ...